Vaskion Metsästysseura

LINTUINFLUENSSA RAJOITUKSET

Korkeapatogeenista H5N1-tyypin lintuinfluenssaa on todettu luontoon riistalinnuiksi lasketuissa fasaaneissa Salossa. Alueella on kuollut runsaasti fasaaneja torstai-illasta alkaen ja lintuja on toimitettu heti siinä vaiheessa näytteeksi Ruokavirastoon. Lintuinfluenssa varmistui Ruokaviraston tutkimuksissa lauantaina iltapäivällä.

Ruokavirasto on perustanut taudin esiintymispaikan ympärille tartuntavyöhykkeen taudin leviämisen estämiseksi. Tartuntavyöhykkeellä rajoitetaan mm. siipikarjan ja muiden lintujen siirtoja. Lintujen metsästys vyöhykkeellä on kielletty.

Ruokaviraston päätös tartuntavyöhykkeen perustamisesta on saatavissa Ruokaviraston sivuilta.

Tämä siis käytännössä tarkoittaa kaikkien lintujen metsästyskieltoa Ruokaviraston perustamalla tartuntavyöhykkeellä, jonka halkaisija on 10km ja keskipiste Salon Meriniityllä. Ruokavirasto ei pysty vielä arvioimaan kuinka pitkään vyöhykkeelle on tarvetta.

Kyseessä on herkästi tartuttava ja erittäin haitallinen tauti, jonka leviämisellä voi olla erittäin merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Joten metsästäjien on suhtauduttava tilanteeseen kaikella vakavuudella. Mikäli tilanne saadaan pikaisesti kuriin, kiellot tietysti poistuvat.

Mikäli metsästäjiltä tulee havaintoja lintujen joukkokuolemista tulee niistä välittömästi ilmoittaa kunnaneläinlääkärille.

Metsästyskielto koskee Vaskion Metsästysseuran osalta Märynummen puoleista aluetta.

 

Suurpetohavaintojen ilmoittaminen
ilmoittakaa havaintonne välittömästi petoyhdyshenkilölle tai antakaa tuttavillenne petoyhdyshenkilön yhteystiedot, että havainnot saataisiin kirjattua.

Vaskion petoyhdyshenkilöt:
Reino Haapanen 050 5144384
rh.timanttityo@gmail.com

Riikka Koli 0400 114408
riikka.maattanen@icloud.com

 

 

Vaskion Metsästysseura