Vaskion Metsästysseura

Suurpetohavaintojen ilmoittaminen
ilmoittakaa havaintonne välittömästi petoyhdyshenkilölle tai antakaa tuttavillenne petoyhdyshenkilön yhteystiedot, että havainnot saataisiin kirjattua.

Vaskion petoyhdyshenkilöt:
Reino Haapanen 050 5144384
rh.timanttityo@gmail.com

Väinö Koli 044 3424000
vaino.koli@gmail.com

Mikko Määttänen 040 5022742
mikkomaattanen@outlook.com

 

 

Vaskion Metsästysseura