Vaskion Metsästysseura

Suurpetohavaintojen ilmoittaminen
ilmoittakaa havaintonne välittömästi petoyhdyshenkilölle tai antakaa tuttavillenne petoyhdyshenkilön yhteystiedot, että havainnot saataisiin kirjattua.

Vaskion petoyhdyshenkilöt:
Reino Haapanen 050 5144384
rh.timanttityo@gmail.com

Riikka Koli 0400 114408
riikka.maattanen@icloud.com

 

 

Vaskion Metsästysseura