Vaskion Metsästysseura

Suurpetohavaintojen ilmoittaminen
ilmoittakaa havaintonne välittömästi petoyhdyshenkilölle tai antakaa tuttavillenne petoyhdyshenkilön yhteystiedot, että havainnot saataisiin kirjattua.

Vaskion petoyhdyshenkilöt:
Reino Haapanen 050 5144384
rh.timanttityo@gmail.com

Riikka Määttänen 0400 114408
riikka.maattanen@icloud.com

Pienoishirvirata ja haulikkorata on käytössä.
SASAn hirviradalla harjoitukset 5.9.20 klo 12:00-15:00 ja 12.9.20 klo 15:00-18:00

 

 

Vaskion Metsästysseura